WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Program ćwiczeń i seminariów

2015/2016

 

STUDENCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZYCHODZENIA NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWANI NA BIEŻĄCE ZAJĘCIA

 

NA KAŻDE ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNOSIĆ WYDRUKOWANĄ KARTĘ PRACY I OŁÓWEK ORAZ INNE PRZEDMIOTY WSKAZANE PRZEZ PROWADZĄCYCH W DANYM TYGODNIU ĆWICZENIOWYM. BRAK PRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO NIEZALICZENIA ZAJĘĆ.

 

Program ćwiczeń i seminariów wraz z datami i zaliczeniami

 

05-08.10.2015

Ćwiczenie 1/ Seminarium 1

SEMINARIUM 1

BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI MAKROCZĄSTECZEK ŻYCIA

ĆWICZENIE 1

 1. Ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych.
 2. Jakościowe oznaczanie kwasów nukleinowych.

 

 

12-15.10.2015

Ćwiczenie 2/Seminarium 2

SEMINARIUM 2

OCZYSZCZANIE I METODY BADAŃ MAKROCZĄSTECZEK ŻYCIA

 ĆWICZENIE 2

 1. 1.    Ilościowe oznaczanie białek.
 2. 2.    Jakościowe oznaczanie białek.

 

 

19-22.10.2015

Ćwiczenie 3/ Seminarium 3

SEMINARIUM 3

MOLEKULARNA ORGANIZACJA INFORMACJI GENETYCZNEJ: GENOM CZŁOWIEKA

 ĆWICZENIE 3

 1. Wykrywanie typów chromatyny w komórkach interfazowych.
 2. Wykrywanie płytek metafazowych w komórkach człowieka.

 

26-29.10.2015

Ćwiczenie 4/ Seminarium 4 CENTRUM SYMULACJI

SEMINARIUM 4

MOLEKULARNE MECHANIZMY REPLIKACJI DNA ORAZ MECHANIZMY NAPRAWY DNA

ĆWICZENIE 4

 1. Bazy danych internetowych
 2. PUBMED
 3. Baza danych SNP

 

 

UWAGA: grupy: 7,8,10,24,11,12,5,6 (środa) STUDENCI na zajęcia PRZYCHODZĄ PRZYGOTOWANI RÓWNIEŻ Z TEMATU 6 (TRANSLACJA)

02-06.11.2015

Ćwiczenie 5/ Seminarium 5 CENTRUM SYMULACJI

SEMINARIUM 5

MOLEKULARNE MECHANIZMY TRANSKRYPCJI I JEJ REGULACJI

ĆWICZENIE 5

 1. Bazy danych internetowych.
 2. Projektowanie starterów reakcji PCR.
 1. Projektowanie warunków reakcji PCR ilościowego.

 

 

UWAGA: grupy: 5,6,7,8,10,11,12,24 (środa) ze względu na święto 11.11 seminarium oraz ćwiczenia odrabiają w trakcie tygodnia 5!!

09-12.11.2015

Ćwiczenie 6/ Seminarium 6 CENTRUM SYMULACJI

MOLEKULARNE MECHANIZMY TRANSLACJI ORAZ REGULACJA EPIGENETYCZNA EKSPRESJI GENÓW

 ĆWICZENIE 6

 1. Bazy danych internetowych
 2. Baza OMIM
 3. Bazy RNA regulacyjnych i inne
 4. Analiza białek in silico.

 

 

16-19.11.2015

Ćwiczenie 7/ Seminarium 7 CENTRUM SYMULACJI

SEMINARIUM 7

WPROWADZENIE DO WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z BIOTECHNOLOGII

TEST 1 (zakres materiału: seminarium 1-7)

ĆWICZENIE 7

 1. Prezentacje tematów przez studentów.
 1. Łańcuchowa reakcja polimeryzacji (PCR).
 2. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych klasyczne.
 3. Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych nowej generacji (masowe, równoległe, genomowe)
 4. Wykrywanie mutacji nieznanych (badania podstawowe)
 5. Wykrywanie mutacji znanych (diagnostyka)
 6. Metody klonowania DNA
 7. Zastosowanie klonowania DNA

 

23-26.11.2015

Ćwiczenie 8/ Seminarium 8

SEMINARIUM 8

STRUKTURA MOLEKULARNA ORGANELLI KOMÓRKOWYCH

ĆWICZENIE 8

 1. Obrazy komórki w mikroskopie świetlnym.
 2. Obrazy struktur komórkowych w mikroskopie fluorescencyjnym.
 3. Obrazy struktur komórkowych otrzymanych metodą mikroskopii elektronowej.

 

 

30.11.-03.12.2015

Ćwiczenie 9/ Seminarium 9

SEMINARIUM 9

CZYNNOŚCIOWA STRUKTURA KOMÓRKI EUKARIOTYCZNEJ

 ĆWICZENIE 9

 1. Analiza struktur przestrzennych kwasów nukleinowych jednoniciowych.
 2. Analiza struktur przestrzennych kwasów nukleinowych dwuniciowych.
 3. Analiza wyników wykrywania kwasów rybonukleinowych.
 4. Analiza wyników wykrywania kwasów deoksyrybonukleinowych.

 

04 grudnia 2015 II termin testu cząstkowego pierwszego  – sala A3, godzina 7.00

 

 

07-10.12.2015

Ćwiczenie 10/ Seminarium 10

SEMINARIUM 10

MOLEKULARNE PODŁOŻE KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ ORAZ WEWNATRZKOMÓRKOWEJ

 ĆWICZENIE 10

 1. Prezentacje tematów przez studentów.
  1. Sposoby przekazywania sygnału między komórkami
  2. Receptory komórkowe w szlakach przekazywania sygnału
  3. Przekaźniki pierwszo- i drugorzędowe w sygnalizacji komórkowej
  4. Adhezja komórkowa
  5. Oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową
  6. Związek macierzy zewnątrzkomórkowej z procesami patologicznymi
  7. Ścieżka sygnalizacyjna TGF-beta i jej znaczenie w biologii medycznej
  8. Ścieżka sygnalizacyjna Wnt  i jej znaczenie w biologii medycznej
  9. Ścieżka sygnalizacyjna HH i jej znaczenie w biologii medycznej

 

 

 14-17.12.2015

ĆWICZENIE 11/ SEMINARIUM 11

SEMINARIUM 11

MOLEKULARNA REGULACJA CYKLU KOMÓRKOWEGO

 ĆWICZENIE 11

 1. Wykrywanie komórek w różnych fazach cyklu komórkowego na przykładzie preparatu stożka cebuli.
 2. Wykrywanie mitozy w hodowli ludzkich hepatocytów.
 3. Identyfikacja faz cyklu komórkowego na podstawie chromatogramu po cytometrii przepływowej ludzkich fibroblastów skóry.

 

 

11-14.01.2016

Ćwiczenie 12/ Seminarium 12

SEMINARIUM 12

MOLEKULARNE ASPEKTY ŚMIERCI KOMÓRKI

 ĆWICZENIE 12

 1. Wykrywanie apoptozy w preparacie z hodowli fibroblastów.
  1. Ocena stopnia zaawansowania apoptozy na podstawie obrazu po elektroforezie DNA.

 

 

18-21.01.2016

Ćwiczenie 13/ Seminarium 13 CENTRUM SYMULACJI

SEMINARIUM 13

MOLEKULARNE PODSTAWY REGULACJI PODZIAŁÓW KOMÓRKOWYCH

TEST 2 (zakres materiału: seminaria 8-13)

 ĆWICZENIE 13

 1. Mitoza w komórkach ludzkich.
 2. Mejoza w komórkach ludzkich.

 

 

25-28.01.2015

Ćwiczenie 14/ Seminarium 14

SEMINARIUM 14

WPROWADZENIE DO WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

 

ĆWICZENIE 14

 1. Prezentacje tematów przez studentów.
  1. GMO – metody, wykorzystanie w medycynie, transgeniczne rośliny.
  2. GMO – metody, wykorzystanie w medycynie, transgeniczne zwierzęta.
  3. Terapia genowa z wykorzystaniem  wektorów wirusowych
  4. Terapia genowa z wykorzystaniem wektorów niewirusowych
  5. Komórki macierzyste i ich zastosowanie w medycynie regeneracyjnej
  6. Materiały wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej
  7. Komórki macierzyste i ich zastosowanie w onkologii

 

26 styczeń 2016 II termin testu cząstkowego drugiego pierwszego  – sala A3, godzina 7,00

 

29.01.2016 III termin testu cząstkowego pierwszego i drugiego, Centrum Symulacji

 

 

 

9-10 luty 2016 EGZAMIN Centrum Symulacji

 

 22 LUTY 2016 - EGZAMIN POPRAWKOWY

26 LUTY 2016 - III TERMIN EGZAMINU