WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Sylabus

2015/2016

Do starostów grup:

Tematy z prezentacjami należy rozdzielić wśród studentów z własnej grupy. Jeżeli tematów jest więcej niż studentów to wybrane osoby będą musiały przygotować 2 tematy (ale nie z jednego zakresu materiału). Wypełnioną listę (z nazwiskami studentów) proszę oddać prowadzącym na zajęciach w tygodniu 4).

2015-09-10

Aleksandra Auguściak-Duma

 

Sylabus 1

Sylabus 2

Sylabus 3

Sylabus 4

Sylabus 5

Sylabus 6

Sylabus 7

Sylabus 8

Sylabus 9

Sylabus 10

Sylabus 11

Sylabus 12

Sylabus 13

Sylabus 14