WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Karty pracy

2015/2016

KARTY PRACY DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA PRZEZ KAŻDEGO STUDENTA.

STUDENT JEST ZOBOWIAZANY DO POSIADANIA AKTUALNEJ KARTY PRACY NA ZAJĘCIACH.

 

 

Karta pracy - ćwiczenie 1

Karta pracy - ćwiczenie 2

Karta pracy - ćwiczenie 3

Karta pracy 1 - ćwiczenie 4

Karta pracy 2 - ćwiczenie 4

Karta pracy 1 - ćwiczenie 5

Karta pracy 2 - ćwiczenie 5

Karta pracy - ćwiczenie 6

Karta pracy - ćwiczenie 8

dodatkowe zdjęcia do ćwiczenia 8 - do wydrukowania przez KAŻDEGO studenta danej grupy seminaryjnej:     gr.1gr.2;  gr.3; gr.4;  gr.5;  gr.6;  gr.7;  gr.8gr.9gr.10;  gr.11gr.12;  gr.13;  gr.14;  gr.15;  gr.16;  gr.17gr.18;  gr.19;  gr.20;   gr.21   gr.22;  gr.23gr.24;

 

Karta pracy - ćwiczenie 9

Karta pracy - ćwiczenie 11

Karta pracy - ćwiczenie 12

Karta pracy - ćwiczenie 13

 

 

 

 

 

 UWAGA! DODATKOWE 3 TEMATY do rozdzielenia. Proszę przynieść rozpiske tematów na 4 zajęcia.

 

plik z tematami prezentacji do przygotowania przez studentów.

 

Wskazówki do przygotowania prelekcji przez studentów:

  1. TYLKO format Power Point - .ppt, .pptx
  2. WSZYSTKIE ryciny, zdjęcia powinny być podpisane (źródło pochodzenia)
  3. Ostatni slajd przedstawia bibliografię (NIE Wikipedia), co najmniej 3 pozycje w tym jedna anglojęzyczna – artykuł naukowy, nie podręcznik)
  4. Prelekcja nie może przekraczać 10 minut (czyli mniej więcej 10 slajdów)
  5. Starosta grupy przynosi prelekcje przewidziane na dany dzień na jednej pamięci przenośnej.