WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Aktualności

2015/2016

Ogłoszenie

dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego ŚUM

 

 Podział na sekcje

 

 

        Ćwiczenia z przedmiotu „Genetyka kliniczna” dla studentów VI roku odbywać się będą w sekcjach:

-         sekcja a i b 800-1145

-         sekcja c i d 1215-1600

Lista studentów z podziałem na sekcje jest wywieszona przed wejściem do Katedry i na stronie internetowej http://biolmolgen2.sum.katowice.pl

 

Zajęcia rozpoczynają się w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w sali nr 101.

 

Na zajęcia obowiązuje fartuch lekarski i obuwie zmienne.

 

 

Wykłady z przedmiotu „Genetyka kliniczna” odbywać się będą w poniedziałki od godz. 1630 do 1845 w Auli A-3 w dniach: 5, 12, 19,26.X; 2 XI.2015