WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki

Pracownicy

Informacje o pracownikach katedry

 

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń
Tel.: (32) 208 8394 
Faks: (32) 208 8382
E-mail: alsieron@sum.edu.pl

Sekretariat: 
Aldona Kurek - tel. wew. 8382, e-mail: akurek@sum.edu.pl


Zakład Biologii Molekularnej: 

Pracownicy naukowi:


Dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma – asystent - tel. wew. 8385, e-mail: aaugusciak@sum.edu.pl

Dr n. przyr. Danuta Grygierczyk – starszy wykładowca tel. wew. 8388, e-mail: dgrygierczyk@sum.edu.pl

Dr n. med. Marta Lesiak -asystent- tel. wew. 8385, e-mail: mlesiak@sum.edu.pl

 

Inni pracownicy dydaktyczni:

dr Zbigniew Pokora tel. wew. 8391, pok. 418b

Mgr Agnieszka Fus tel. wew. 8397, pok. 402

 

 Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr inż. Maria Krzak - tel. wew. 8393, e-mail: mkrzak@sum.edu.pl

Mgr Joanna Witecka - tel. wew. 8393, e-mail: jwitecka@sum.edu.pl

Jerzy Podsiadło - Starszy technik  tel. wew. 8393, e-mail: jpodsiadlo@sum.edu.pl

Mgr Łukasz Sieroń tel. wew.: 8391, pok.  418b


 Doktoranci:

mgr Katarzyna Klarzyńska tel. wew. 8397, pok. 402

Zakład Genetyki Klinicznej: 

Pracownicy naukowi:

Dr n. med. Małgorzata Lisik - adiunkt - tel. wew. 8549, e-mail:mlisik@sum.edu.pl
Lek. med. Jacek Anioł – wykładowca/rezydent – tel. Wew. 8395, 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr Ewa Gutmajster - tel. wew.8393, e-mail: egutmajster@sum.edu.pl