WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki

PTG

Polskie Towarzystwo Genetyczne oddział Śląski

 Zebranie

Sz. P.

Śląski Oddział

Polskiego Towarzystwa Genetycznego

 

Zaprasza na zebranie, które odbędzie się 

w dniu 12 marca 2014

o godzinie 14:00

w Sali seminaryjnej Katedry Genetyki  ul. Jagiellońska 28, Katowice.

 

 

W części naukowej zebrania wykład

 

na temat:

 

„Zespół łamliwego chromosomu X – problem dziecka i rodziców”

 

 

wygłosi

 

dr n. med. Małgorzata Lisik

 

Zakład Genetyki Klinicznej

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy