WLK - Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Medyków 18
40-752, Katowice
+48 32 20 8394
Email: biolmolgen@sum.edu.pl

Metody biologii molekularnej

2015/2016

 

Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy zapisali się na fakultet z Metod Biologii Molekularnej do prowadzących fakultet: dr Marta Lesiak; dr Aleksandra Duma (Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki - pokój 419; 4 piętro budynek C1) w celu uzgodnienia terminów prowadzenia zajęć.

Bardzo Pilne!!! W terminie do 9 października 2015!! (WTOREK 8-12, PIĄTEK 8-12)

14:05:32; 2015-09-22